Tiede ja innovaatiot

Biogen scientist working in the Cambridge, MA labs

Teemme työtä hoitoalueilla, joilla potilaiden tarpeisiin ei ole juurikaan vastattu. Työskentelemme jatkuvasti sen eteen, että voisimme löytää uusia hoitomenetelmiä. Johtavana maailmanlaajuisena bioteknologiayrityksenä teemme jatkuvasti töitä niiden historiallisten hetkien eteen, joista voi tulla ainutlaatuisia etsiessämme innovatiivisia hoitokeinoja. 

Sairausalueet

Uskomme, että hoitoalueista lupaavin ja vaativin on neurotiede: se kaipaa kipeästi uusia lääketieteellisiä ratkaisuja.

Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS)

Biogen on jo yli vuosikymmenen ajan sitoutunut edistämään ALS-taudin tutkimusta, jotta tämän tuhoisan sairauden kaikkia muotoja voitaisiin ymmärtää paremmin. Tällä hetkellä tautia sairastaa arviolta 352 000 ihmistä maailmanlaajuisesti.1,2*

Lue lisää
Alzheimerin tauti ja dementia

Maailmanluokan neurologinen tutkimus- ja kehitysorganisaatiomme pyrkii löytämään uusia lähestymistapoja aiemmin parantamiskeinottomiin hermoston rappeutumissairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin.

Lue lisää
Multippeliskleroosi (MS-tauti)

Biogen on edistänyt multippeliskleroosin (MS-taudin) hoitojen kehitystä jo yli 25 vuoden ajan. Jatkamme edelleen MS-taudin hoitojen edistämiseen liittyvää innovointia ja pyrimme parantamaan potilaiden elämän laatua. Tutkimuksemme keskittyy MS-taudin hoitoa mullistaviin menetelmiin, kuten MS-taudin aiheuttamien vaurioiden mahdollisiin korjausmenetelmiin. 

Lue lisää
Spinaalinen lihasatrofia (SMA)

Biogen on omistautunut parantamaan SMA:ta sairastavien ja heidän perheidensä elämää jatkuvan tutkimuksen, hoitoon pääsyn esteiden poistamisen ja tukiohjelmien tarjoamisen avulla. Joulukuussa 2017 Biogen aloitti yhteistyön Ionisin kanssa löytääkseen uusia hoitovaihtoehtoja niille, jotka kärsivät SMA-taudista. Yhteistyössä keskitytään erityisesti uusien antisense-oligonukleotidi (ASO) -valmisteisiin, joita voitaisiin käyttää SMA:n hoidossa.

Lue lisää

Uusia tieteeseen perustuvia ratkaisuja

Uusien hoitojen kehitystyömme keskittyy erityisesti vaikeasti hoidettaviin sairauksiin, koska uskomme, että näillä hoitoalueilla voimme helpommin tarjota elämää muuttavia lääkkeitä potilaille ja auttaa suojelemaan väestöä varhaisessa vaiheessa.

Biogen Digital Health

Biogen Digital Health pyrkii parantamaan potilaiden elämää ja Biogeniä yrityksenä tarjoamalla mukautettuja ja digitaalisia neurotieteen hoitoratkaisuja.

Viitteet
  1. Xu 2020. Reference: Xu L, Liu T, Liu L, Yao X, Chen L, Fan D, Zhan S, Wang S. Global variation in prevalence and incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):944-953
  2. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York.
    * laskettu esiintyvyysarvioiden perusteella ja sovellettu maailman väestöön

Biogen-213361 | 6/2023