Tiede ja innovaatiot

Sairausalueet

Woman in blue shirt holding a baby and kissing him on the forehead

Mahdollisuus muuttaa potilaiden elämää ajaa meitä Biogenilla eteenpäin.

Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS)

Biogen on jo yli vuosikymmenen ajan sitoutunut edistämään ALS-taudin tutkimusta, jotta tämän tuhoisan sairauden kaikkia muotoja voitaisiin ymmärtää paremmin. Tällä hetkellä tautia sairastaa arviolta 352 000 ihmistä maailmanlaajuisesti.1,2*

Alzheimerin tauti ja dementia

Maailmanluokan neurologian tutkimus- ja kehitysorganisaatiomme pyrkii kehittämään uusia lähestymistapoja aiemmin vaikeasti hoidettaviin hermoston rappeutumissairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin. 

Multippeliskleroosi (MS-tauti)

Biogen on edistänyt MS-taudin hoitojen kehitystä jo yli 25 vuoden ajan. Jatkamme innovointia edistääksemme MS-taudin hoitoa ja parantaaksemme potilaiden hoitotuloksia. Tutkimuksemme keskittyy mahdollisesti mullistaviin hoitoihin, kuten MS-taudin aiheuttamien vaurioiden mahdolliseen korjaamiseen. 

Spinaalinen lihasatrofia (SMA)

Biogen on omistautunut parantamaan SMA:ta sairastavien ja heidän perheidensä elämää jatkuvan tutkimuksen, hoitoon pääsyn esteiden poistamisen ja tukiohjelmien tarjoamisen avulla. Joulukuussa 2017 Biogen aloitti yhteistyön Ionisin kanssa löytääkseen uusia hoitovaihtoehtoja niille, jotka kärsivät SMA-taudista. Yhteistyössä keskitytään erityisesti uusien antisense-oligonukleotidi (ASO) -valmisteisiin, joita voitaisiin käyttää SMA:n hoidossa.

Viitteet
  1. Xu 2020. Reference: Xu L, Liu T, Liu L, Yao X, Chen L, Fan D, Zhan S, Wang S. Global variation in prevalence and incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):944-953
  2. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York.
    * laskettu esiintyvyysarvioiden perusteella ja sovellettu maailman väestöön

Biogen-213330 | 6/2023