Sairausalueet

Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS)

Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS)

ALS-tauti on etenevä hermoston rappeutumissairaus, joka vie potilaalta ensin kyvyn liikkua, sitten puhua ja lopulta jopa hengittää.1

Lähestymistapamme

Biogen on jo yli vuosikymmenen ajan sitoutunut edistämään ALS-taudin tutkimusta, jotta tämän tuhoisan sairauden kaikkia muotoja voitaisiin ymmärtää paremmin. Tällä hetkellä tautia sairastaa arviolta 352 000 ihmistä maailmanlaajuisesti.2,3*

Innovatiivinen tutkimus

Voimme tieteen avulla edistää kokonaisvaltaista ja monialaista ALS- portfoliota hyödyntämällä vakiintuneita tieteellisiä käytäntöjä sekä osallistumalla merkittäviin tutkimus- ja kehitysyhteistyöprojekteihin. Tämä vaalii pitkäaikaista johtoasemaamme tällä alalla.

Faktoja ja lukuja

352 000

ALS-potilaita on maailmassa noin 352 000.2,3*

 

 

 

3–5 vuotta

ALS-potilaiden keskimääräinen elinajanodote on kolmesta viiteen vuotta oireiden alkamisesta.4

 

 

5-10%

Noin 5–10 %:lla potilaista ALS:ia esiintyy myös suvussa. Perinnölliseen ALS:iin johtavia geenimutaatioita tunnetaan useita, mutta yleisimmät ovat geenin C9ORF72 mutaatio sekä SOD1-geenin mutaatio.4

Viitteet
  1. Brown RH, Al-Chalabi A. Amyotrophic Lateral Sclerosis. N Engl J Med. 2017 Jul 13
  2. Xu 2020. Reference: Xu L, Liu T, Liu L, Yao X, Chen L, Fan D, Zhan S, Wang S. Global variation in prevalence and incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):944-953
  3. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York.
    * laskettu esiintyvyysarvioiden perusteella ja sovellettu maailman väestöön
  4. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Saatavilla: https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/amyotrophic-lateral-sclerosis-als. Viitattu: April 2023.
  5. Bali T, et al. Defining SOD1 ALS natural history to guide therapeutic clinical trial design. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Feb.

Biogen-213330 | 6/2023