Multippeliskleroosi (MS-tauti)

Biogen on toiminut multippeliskleroosin (MS-taudin) hoitojen kehittämisen edelläkävijänä yli 25 vuoden ajan. Jatkamme työtä uusien MS-hoitojen kehittämiseksi ja potilaiden hoitotulosten parantamiseksi. Tutkimuksemme keskittyy taudin kulkuun vaikuttaviin hoitoihin, kuten MS-taudin aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen. Käynnissä oleva neurodegeneraatiotutkimustyömme pyrkii löytämään uusia ratkaisuja, jotka veisivät meidät lähemmäs MS-taudin parannusta.

Samaan aikaan teemme yhteistyötä johtavien akateemisten instituutioiden ja MS-tautikeskusten kanssa edistääksemme parempia tapoja diagnosoida, seurata ja hallita MS-tautia. Tavoitteenamme on edistää yksilöllistä lääkehoitoa kehittämällä uusien teknologioiden avulla työkaluja, joilla ymmärtää ja hallita paremmin MS-tautia. Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa pyrimme mahdollistamaan näyttöön perustuvien, yksilöllisten hoitopäätösten tekemisen MS-taudin hoidon parantamiseksi.

Innovatiiviset tutkimusyhteistyömme yhdistävät eri teknologioita, kuten biomarkkereita ja puettavia sensoreita, tällä hetkellä rutiinihoidossa käytössä oleviin seurantamenetelmiin. Yhdistämällä tietoa useammasta lähteestä pystytään saamaan standardoitua, korkealaatuista tietoa, joka voi auttaa edistämään yksilöityä hoitoa.

Olemme kehittäneet yhden maailman suurimmista MS-tietokannoista tutkiaksemme sairauteen liittyviä kriittisiä kysymyksiä, kuten potentiaalisia MS-taudin etenemisen ennustetekijöitä ja hoitovalintojen ajoitusta sekä niiden vaikutusta pitkällä aikavälillä, esimerkiksi kävelytukien ja pyörätuolien tarpeen viivästyttämiseen tai muiden kriittisten toimintojen heikentymisen hidastamiseen.

Työmme tavoitteena on laajentaa tietämystä myös hoidon ulkopuolelle, jotta voimme paremmin ymmärtää MS-tautia.

 

Tuotekehitys

Pyrimme jatkuvasti laajentamaan ymmärrystämme MS-taudista ja sen hoidosta. Tähän sisältyy muun muassa genetiikan soveltaminen taudin etenemisen syiden ymmärtämiseksi sekä hoitojen etsiminen MS-taudin eteneviin muotoihin. Lisäksi tutkimme uusia lähestymistapoja keskushermoston vaurioituneiden hermojen korjaamiseksi. Tämän työn tavoitteena on vähentää ennenaikaista toimintakyvyn heikkenemistä.

 

Tukea MS-taudin kanssa eläville henkilöille

Lisää tietoa MS-taudista, käytännön vinkkejä arkeen sairauden kanssa tai voinnin seuraamiseen löytyy MS-Nyt -sivustolta. 

MS-Nyt sivusto
Tietolähde vastasairastuneelle, hänen läheiselleen, hoitohenkilökunnalle ja kaikille niille, joka tarvitsevat lisää olennaista tietoa MS-taudista. Sivusto antaa lisää tietoa ja neuvoja, jotka voivat auttaa elämään MS-taudin kanssa. Sivustolle pääsee tästä.