Uusi tietopankki aivoterveydestä haastaa suomalaiset pohtimaan aivojensa hyvinvointia

Aivosairaudet aiheuttavat Suomelle joka vuosi hävittäjähankinnan kokoiset kustannukset

Suomalaiset saavat uuden monipuolisen informaatiolähteen aivoterveyteen liittyen. Aivopankki-hanke on yhteiskunnallisesti tärkeä, sillä aivosairauksien lasketaan aiheuttavan suomalaiselle yhteiskunnalle vuosittain lähes yhdeksän miljardin euron kustannukset, eli samaa luokkaa kuin paljon keskustelua herättänyt, monivuotinen hävittäjähankinta.1

    – Aivopankki palvelee yleisön aivoterveystiedon tarvetta luotettavien, ajantasaisten ja innostavien, yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa tuotettujen sisältöjen kautta. Tuemme tiedolla suomalaisia matkalla kohti maailman parasta aivoterveyttä, sanoo Biogenin Suomen toimitusjohtaja Mikko Fernström.

Yleisölle hanke näkyy konkreettisesti uuden Aivopankki.fi-sivuston kautta. Se tarjoaa ihmisille vaivattoman pääsyn kattavan aivoterveystiedon äärelle ja nostaa aivoterveyden monikanavaisesti yleiseen keskusteluun.

    – Kun tietoa kootaan yhteen ja sitä jalostetaan ja tulkitaan asiantuntevasti Aivopankki.fi-sivustolla, asiayhteydet ja ilmiöiden suuruusluokat selkeytyvät. Aivopankki.fi-sivusto palvelee tietovarantona laajempaa aivoterveyskeskustelua. Tämä puolestaan tukee aivoterveyttä koskevaa päätöksentekoa sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla, korostaa Mikko Fernström.

Väestömme ikääntyy nopeasti: yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa 1,5-kertaiseksi jo seuraavien kymmenen vuoden aikana. Vastaavasti muistihäiriöpotilaiden määrä kaksinkertaistuu. Vuonna 2050 muistisairaiden määrän arvioidaan ylittävän jo 500 000 meillä Suomessa.1

    – Tärkeää on ennaltaehkäisy eli se, että ihmiset alkavat kiinnittää huomiota aivojensa terveyteen. Jokaisen yksilön teoilla on merkitystä aivoterveyden edistämiselle niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisellakin tasolla hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kustannusten näkökulmasta. Siksi Aivopankki.fi-sivustolle koottavan tiedon ja Aivopankki-hankkeen viestinnän tulee olla yleistajuista, palveluhenkistä ja tasapuolisesti kaikkien saatavilla, toteaa Mikko Fernström.

Aivopankin rakennuksesta on vastannut lääkeyhtiö Biogen.
www.aivopankki.fi

 Lisätietoja:
Andrei Nahkala,
Head of Corporate Affairs, Biogen Finland Oy
Andrei.nahkala@biogen.com, 0405932127

 

 
Biogen-100605 | 03/2021