Biogen on vahvasti sitoutunut parantamaan spinaalista lihasatrofiaa sairastavien potilaiden elämää. Olemme tuoneet markkinoille ensimmäisen hoidon spinaaliseen lihasatrofiaan, joka on tärkein lasten kuolleisuutta aiheuttava perinnöllinen lihassairaus. Tämä hoito on hyväksytty sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.