Biogen on vahvasti sitoutunut parantamaan spinaalista lihasatrofiaa sairastavien potilaiden elämää ja toimii tiiviissä yhteistyössä SMA-potilasyhteisön kanssa saadakseen tietoa potilaiden ja heidän perheidensä näkökulmasta ja hyödyntääkseen tätä tietoa päätöksenteossaan. Yhdysvaltain lääkevalvontaviranomaisen Food and Drug Administrationin (FDA) ja Euroopan komission hyväksyttyä hoidon työskentelemme nyt tiiviissä yhteistyössä kansallisten lääkevalvontaviranomaisten kanssa, jotta hoito saadaan mahdollisimman pian eurooppalaisten potilaiden saataville.