Yhtiömme kestävää ympäristökehitystä koskevan vision ja strategian laatii Biogen Corporate Sustainability Council. Fokuksemme on kolmessa liiketoimintamme kannalta keskeisimmässä alueessa: vesi, energia ja materiaalit.

Saavutimme hiilineutraaliuden vuonna 2014. Vähensimme ensiksi toiminnallista hiilijalanjälkeämme ja sitten perustimme erillisiä, uusiutuvan energian projekteja ja kompensoivia hankkeita neutraloimaan loput päästöt liiketoimintaamme liittyvistä lähteistä. Näitä olivat sisäiset toiminnot, sähköhankinnat, työntekijöiden työmatkat ja liikematkat ja tuotteiden ja palvelujen toimittajat.

Hiilineutraaliuden lisäksi olemme asettaneet rohkeita tavoitteita vuodelle 2020.

Toiminnallinen hiili-intensiteettitavoitteemme on vähentää GHG-protokollan määrittämien suorien (Scope 1) ja epäsuorien (Scope 2) kasvihuonekaasupäästöjen määrää 80 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2006 lähtöarvoon ja suhteutettuna tuottoihin. Tämä vastaa vuoden 2006 hiilipäästötasolla pysymistä huolimatta realisoidusta ja odotetusta liiketoiminnan kasvusta. Toiminnallisen hiilipäästömme vähentäminen auttaa meitä ylläpitämään hiilineutraliuttamme.

Veden intensiteettitavoitteemme on vähentää veden käyttöä 80 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2006 lähtöarvoon ja suhteutettuna tuottoihin.

Jätteen osalta tavoitteemme on saavuttaa nollataso kaatopaikkajätteen suhteen. Vuonna 2012 saavutimme käytännöllisesti katsoen nollatason, mikä määritetään siten, että jätteiden vieminen kaatopaikalle vältettiin vähintään 98-prosenttisesti.

Mikäli järkevää, pyrimme myös Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) -sertifiointiin joidenkin omistamiemme ja vuokraamiemme laitosten osalta. Tällä hetkellä meillä on kolme suurta laitosta, jotka ovat saaneet LEED-sertifioinnin.