Panostamme työntekijöihimme

Tiede- ja teknologiayrityksenä Biogen on juuri niin hyvä kuin ne ihmiset, joita palkkaamme, ja jotka kehittyvät meillä ja pysyvät palveluksessamme. Haluamme, että työntekijämme ovat rohkeita ja avoimia, vastuullisia ja johtamiskykyisiä. Tästä syystä pyrimme aikaansaamaan globaalin osaamisen kulttuurin, johon integroidaan yhteistyö, innovaatio, moninaisuus, tunnustus sekä työ- ja yksityiselämän tasapaino.

Kulttuuri

Jos voimme nimetä yhden koko Biogenia yhdistävän teeman, niin se on sitoumuksemme niitä potilaita kohtaan, joita palvelemme. Tähän keskittyminen saa meidät kaikki tekemään parhaamme työssämme, yhteisössämme, omassa elämässämme ja niiden ihmisten elämässä, joista olemme vastuussa joka päivä - olivat he sitten potilaita, työtovereita tai perheenjäseniä.

Pyrimme vaalimaan osaamisen kulttuuria työntekijöissä, prosesseissa ja tuloksissa. On tärkeää, että työpaikkakulttuuri antaa työntekijöille mahdollisuuden keskittyä tärkeimpiin asioihin, tehdä selkeitä päätöksiä, pystyä yhteistyöhön, ajatella luovasti ja ottaa vastuu teoistaan. Tämän johdosta me annamme yksilöille ja tiimeille vapauden ottaa tietoisia riskejä ja kehittää innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja. Uskomme, että kun työntekijöille annetaan valtuudet, voimme parhaiten hyödyntää heidän ainutlaatuisia kykyjään ja taitojaan tukemaan yhtiön kasvua.

Osaamisen kulttuurimme ulottuu jokapäiväisen työn ulkopuolelle. Yhtiönä olemme omistautuneet tukemaan yhteisöijä, joissa elämme ja teemme työtä. Yrityskansalaisuuden rakentamisen kautta Biogen ja työntekijämme osallistuvat yhteisöjemme toimintaan. Vuosittainen Care Deeply -vapaaehtoispäivä, Community Lab, paikalliset varainkeruut ja lahjoitusohjelmamme ovat vain muutamia niistä monista tavoista ja vapaaehtoistoimista, joilla haluamme muuttaa ihmisten elämää ympäri maailmaa.

Biogenin sitoumus edistää mielekkään työn lisäksi mielekästä elämää on selvästi nähtävissä työntekijöillemme tarjoamissamme työ-ja yksityiselämän eduissa. Tiimin jäsenten menestys merkitsee menestystä myös yhtiölle ja meihin joka päivä luottaville potilaille ja hoitohenkilöille.

Aitoa välittämistä ja ihmisten elämän muuttamista. Kyse ei ole ainoastaan siitä, mitä teemme, vaan myös siitä, keitä olemme.

Edut ja palkkiot

Menestyksemme on työntekijöidemme ansiota, joten pyrimme palkitsemaan heidän kovaa työtään.

Työntekijöiden kehittäminen

Olemme sitoutuneet auttamaan työntekijöitämme kehittymään ammatissaan ja tarjoamme mielekästä urakehitystä rakentavia ohjelmia.

Moninaisuus ja hyväksyntä

Vaalimme hyväksyvää kulttuuria, sillä uskomme että monimuotoiset tiimit ovat vahvimpia tiimejä

Turvallisuus ja terveys

Olemme sitoutuneet ylläpitämään ja vaalimaan terveellisen ja turvallisen työpaikan kulttuuria.