Sitoutumisemme yhteiskuntavastuuseen

Globaalina yhtiönä sitoutumisemme yhteiskuntavastuuseen ja kestävään ympäristökehitykseen on potilaidemme, osakkeenomistajiemme ja yhteisöjemme parhaan edun mukaista.

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Samalla kun kasvamme, pyrimme toisaalla olemaan pienempi. Pienempi ympäristöjalanjälki voi tehdä suuremman vaikutuksen yhteisöissä, joissa elämme ja toimimme.

Meidän visiomme

Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen keskittyy veteen, energiaan ja materiaaleihin.

Energian käyttö ja hiilineutraalius

Aluksi vähensimme ja sitten tehokkaasti neutraloimme kaikki liiketoimintaamme liittyvät hiilidioksidipäästöt.

Ympäristömittarit

Seuraamme ja valvomme jatkuvasti vaikutusta, joka meillä on ympäristöömme.

Välitämme

Tiedämme, että toimintamme vaikuttaa potilaisiin, työntekijöihin ja yhteisöihin, joissa elämme ja teemme työtä.