Biogen on melkein neljän vuosikymmenen ajan ollut uraauurtavien, potilaiden elämään vaikuttavien tieteellisten innovaatioiden johtoasemassa. Pyrimme tuomaan markkinoille uudenlaisia hoitoja, ja keskitymme vaikeasti hoidettaviin terapiaalueisiin, joilla vallitsee merkittävä lääketieteellisen hoidon puute.

Biogen on melkein neljän vuosikymmenen ajan ollut uraauurtavien, potilaiden elämään vaikuttavien tieteellisten innovaatioiden johtoasemassa. Olemme sitoutuneet tuomaan markkinoille uudenlaisia hoitoja, ja keskitymme vaikeasti hoidettaviin terapiaalueisiin, joilla vallitsee merkittävä lääketieteellisen hoidon puute. 

Vaikka omat sisäiset tutkimustiimimme tekevät merkittäviä tieteellisiä edistysaskeleita, me tiedostamme että kellään ei ole yksinoikeutta innovaatioon. Yhteistyön tekeminen ja sopivien kumppanien löytäminen on hyvin tärkeää uudenlaisten ideoiden ja ajattelun jalostamiseksi sekä sitä kautta innovatiivisten hoitojen kehittämiseksi potilaille. Arvostamme toisten yritysten sekä korkeakoulujen tutkimusyksiköiden kokemusta ja näkemyksiä ja uskomme, että tarvitsemme niitä täydentämään omaa tietotaitoamme. Tiedämme, että kun monia eri aloja tuodaan yhteen monimutkaisten haasteiden ratkaisemiseksi, pystymme edistämään lääketiedettä entistä nopeammin ja tehokkaammin.

Onnistuneen yhteistyön perustana on molemminpuolinen kunnioitus sekä yhteinen tavoite parantaa vakavia sairauksia sairastavien ihmisten elämää. Pyrimme rakentamaan yhteistyötä siten, että se hyödyttää aidosti kaikkia osapuolia, ja olemme avoimia yhteistyölle toisten organisaatioiden kanssa  tutkimus- ja kehitysprosessin kaikissa vaiheissa.