Tuotteet

  • AVONEX® (interferonibeeta-1a)
  • FAMPYRA® (fampridiini)
  • PLEGRIDY® (peginterferonibeeta-1a)
  • TECFIDERA® (dimetyylifumaraatti)
  • TYSABRI® (natalitsumabi)

Tuotteiden pakkausselosteet ja valmisteyhteenvedot löydät Fimean lääkehakupalvelusta.