Tietoa Biogenista

Caring Deeply. Working Fearlessly. Changing Lives.™

Tavoitteemme Biogenilla on selkeä: olla aivoterveyden edelläkävijä.

Biogen on yksi maailman ensimmäisistä bioteknologiayrityksistä. Sen perustivat Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray ja Nobel-palkinnon voittajat Walter Gilbert ja Phillip Sharp vuonna 1978. Viimeisen vuosikymmenen aikana Biogen on vienyt eteenpäin tieteellistä tutkimusta, joka tähtää vakavien neurologisten sairauksien voittamiseen.

MS-tauti, Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti ja amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) vaikuttavat miljooniin ihmisiin ympäri maailmaa. Monet ihmiset kärsivät myös harvinaisemmista sairauksista, kuten spinaalisesta lihasatrofiasta (SMA) tai progressiivisesta supranukleaarisesta halvauksesta (PSP).

Uskomme, että aivosairauksien puolella on enemmän kehitystarpeita ja mahdollisuuksia lääketieteellisille läpimurroille kuin missään muussa terapia-alueessa.

Teemme yhteistyötä lääkäreiden ja tutkijoiden kanssa ympäri maailmaa tavoitteenamme edistää lääketieteellistä tutkimustoimintaa. Nojaamme vahvasti tieteelliseen osaamiseen ja keskitymme neurotieteisiin. Lisäksi meillä on rohkeutta ottaa riskejä. Toimintamme tavoitteena on tuoda tutkimus- ja kehitystyöstä syntyvät hyödyt yhteiskunnan käyttöön.

Teknologinen osaamisemme on luonut uusia tapoja lääkkeiden jalostamiseen saumattomasti kehityksestä tuotantoon niin, että lääkkeet saadaan potilaiden käyttöön viiveettä.

Kunnioitamme terveydenhuollon ammattilaisten työtä neurologisia sairauksia sairastavien ihmisten hyväksi. Arvostamme myös tukea, jota sairastuneet saavat läheisiltään. Lisäksi Biogen tekee yhteistyötä potilasorganisaatioiden kanssa parantaakseen potilaiden hyvinvointia.

Teemme säännöllisesti yhteistyötä lääkeviranomaisen, terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien kanssa kantaaksemme vastuuta terveydenhuollon kestävyydestä ja mahdollistaaksemme lääkkeidemme saatavuuden niitä tarvitseville potilaille.

Biogen on sitoutunut edistämään yhteiskunnan hyvinvointia ja noudattaa toiminnassaan monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita.

Työskentelemme pelottomasti. Emme anna periksi haasteiden edessä vaan pyrimme löytämään niihin aina innovatiivisia ratkaisuja.

Teemme työmme nöyrästi ja vastuullisesti potilaiden elämän muuttamiseksi.