Keskitymme alueisiin, joilla voimme parhaiten hyödyttää vakavia sairauksia sairastavia potilaita kaikkialla maailmassa kehittämällä hoitomuotoja, jotka muuttavat heidän elämäänsä. Tutkimus- ja kehitystyömme perustuu tieteeseen ja potilaiden elämään vaikuttamiseen ja keskittyy kolmeen ydinalueeseen: MS-tauti (multippeliskleroosi), hermorappeumasairaudet (neurodegeneratiiviset) ja harvinaiset perinnölliset sairaudet.

Menestystämme mitataan kaikissa toiminnoissamme aina yksinkertaisella kysymyksellä: olemmeko todella pystyneet vaikuttamaan potilaiden elämään?

MS-taudin (multippeliskleroosin) tutkimuksen kärjessä

Olemme toimineet MS-taudin kliinisen huippuosaamisen parissa jo yli 30 vuoden ajan, ja olemme MS-taudin tutkimuksen sekä sen hoidon kehityksen ja kaupallistamisen kärjessä. MS-taudin lääkeportfoliomme on alan vahvin viidellä taudin kulkua muuttavalla lääkkeellä ja yhdellä oireenmukaisella hoidolla. Useampi kuin kolmannes maailman MS-potilaista käyttää parhaillaan Biogenin lääkkeitä sairautensa hoitoon.

Kehitämme edelleen innovaatioita MS-taudin hoidon ja potilaiden hoitotulosten parantamiseksi. Tutkimuksemme keskittyy taudin kulkua mahdollisesti muuttaviin hoitoihin, kuten MS-taudin aiheuttamia vaurioita mahdollisesti korjaaviin hoitoihin. Käytämme uusinta teknologiaa innovatiivisten ohjelmien ja työkalujen kehittämiseksi, jotta saamme lisää tietoa MS-taudin hoidosta sekä hoidon mittaamiseksi ja ohjaamiseksi enemmän täsmälääkityksen suuntaan. Työskentelemme yhteistyökumppaniemme kanssa, jotta lääkärit ja potilaat voivat tehdä paremmin näyttöön perustuvia yksilöllisiä hoitoa koskevia päätöksiä MS-taudin hoidon parantamiseksi.

Asiantuntemus neurodegeneratiivisissa sairauksissa

Maailmanluokan neurologinen tutkimus- ja kehitysorganisaatiomme pyrkii löytämään uudentyyppisiä ratkaisuja aiemmin vaikeahoitoisiin neurologisiin sairauksiin. Olemme tehostaneet tutkimustamme innovatiivisilla lääketeollisuuden ja akateemisten tahojen kumppanuuksilla ja yhteenliittymillä, jotta tutkimusta voidaan nopeuttaa ja uuden sukupolven taudin kulkua muuttavat hoidot voitaisiin saada nopeammin potilaiden ulottuville. 

Alzheimerin tauti on meille alue, jolla voimme merkittävästi vaikuttaa potilaiden elämään. Sairaudesta aiheutuvan kognitiivisten toimintojen heikkenemisen hidastamiseksi tai pysäyttämiseksi on nykyisin hyvin vähän hoitovaihtoehtoja. Biogenin Alzheimerin tautia koskeva tuotekehitysputki on yksi laajimmista ja edistyneimmistä.

Spinaalisen lihasatrofian (SMA) taudin kulun muuttaminen

Biogen on vahvasti sitoutunut parantamaan spinaalista lihasatrofiaa sairastavien potilaiden elämää. Olemme tuoneet markkinoille ensimmäisen hoidon spinaaliseen lihasatrofiaan, joka on tärkein lasten kuolleisuutta aiheuttava perinnöllinen lihassairaus. Tämä hoito on hyväksytty sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. 

Geeniterapia

Biogenilla on pitkä historia uraauurtavien hoitojen kehittämisessä niitä eniten tarvitseville potilaille riippumatta siitä, miten vaikeasta tai tuntemattomasta tieteenalasta tai pienestä potilasjoukosta on kyse.  

Kun ihmisen biologiasta tulee uutta tietoa saataville, Biogen tutkii täysin uusia tapoja erilaisten sairauksien hoitamiseksi geeniterapialla. Toimimme esimerkiksi yhteistyössä Pennsylvanian yliopiston kanssa geeniterapian ja geenien muokkaustekniikoiden kehittämiseksi silmä-, luustolihas- ja keskushermostosairauksien hoitoon. Pyrimme validoimaan seuraavan sukupolven teknologiaa ja tutkimaan genomien muokkaustekniikoiden laajempaa käyttöä mahdollisena hoitona.

Tavoitteemme on kehittää toimiva geenien siirto- ja muokkausalusta perinnöllisten sairauksien tai laajemminkin monimuotoisten hankinnaisten sairauksien hoitoon.

Biosimilaarit

Biogen uskoo, että biosimilaarit ovat tärkeä keino tulevaisuuden terveysalan innovaatioiden turvaamiseksi. Tarjoamalla kustannussäästöjä biosimilaarit voivat helpottaa terveydenhoitoalan kasvavia kustannuspaineita ja edistää hoitojen saatavuutta. Biosimilaarit voivat tarjota lisää vaihtoehtoja sekä potilaille että hoitavalle lääkärille. Biogenilla on tarvittava asiantuntemus ja kokemus tuottaa ja toimittaa biosimilaareja. Biosimilaarimme valmistetaan samassa Hillerødin tuotantolaitoksessamme kuin alkuperäislääkkeemme.