Biogen

Top

Caring deeply.
Changing lives.™

Tavoitteenamme on parantaa MS-potilaiden työ- ja toimintakykyä, sekä auttaa suomalaista terveydenhuoltoa saavuttamaan huipputuloksia.

Huippuosaaminen tutkimus- ja kehitystyössä

Tieteellinen huippuosaaminen edellyttää, että meidän on löydettävä parhaat osaajat ja tehtävä heidän kanssaan yhteistyötä etsiessämme uusia hoitomuotoja ja uusia tapoja käyttää jo olemassa olevaa tiedettä.

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Samalla kun kasvamme, pyrimme toisaalla olemaan pienempi. Pienempi ympäristöjalanjälki voi tehdä suuremman vaikutuksen yhteisöissä, joissa elämme ja toimimme.

Meidän visiomme

Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen keskittyy veteen, energiaan ja materiaaleihin.

Energian käyttö ja hiilineutraalius

Aluksi vähensimme ja sitten tehokkaasti neutraloimme kaikki liiketoimintaamme liittyvät hiilidioksidipäästöt.

Ympäristömittarit

Seuraamme ja valvomme jatkuvasti vaikutusta, joka meillä on ympäristöömme.